Jdi na obsah Jdi na menu
 


Letní provoz 2020

Nová verze letního provozu MŠ Zlín

 

 

Do náhradní MŠ na období hlavních školních prázdnin se přijímají děti pouze v době uzavření jejich kmenové mateřské školy. Informujte se ve Vaší škole.

Na toto období je možné přijetí dítěte z jiné mateřské školy. Žádost je možné podat na celý provoz, nebo na jeho část. Pro toto přijetí je nutné vyplnit následující přihlášku.

Přihláška na letní provoz do MŠ Dětská

 

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

1) Vyplnění přihlášky

2) Žádost o vydání potvrzení o očkování  a evidenčního listu z kmenové MŠ (lze vyřídit elektronicky)

3) Podepsanou přihlášku a oskenované (příp. ofocené) potvrzení o očkování zaslat na e-mailovou adresu: msdetska@email.cz

4) V případě, že rodiče nemají možnost odesílání e-mailem - je možné dohodnout individuální postup na tel. čísle 605524340

5) Termín pro doručení poštou či do schránky přihlášky žádosti je stanoven od 20. května 2020 - 6:00 hodin, do 21. května 2020 - 16:00 hodin

6) Informaci o přijetí obdrží žadatelé e-mailem

7) Přijatí uchazeči doručí originál podepsané přihlášky a kopii potvrzení o očkování do naší mateřské školy podle instrukcí